Drodzy Przeklęci!

W związku ze zmianą administratora, serwis przekleci.pl jest w chwili obecnej przenoszony do nowego domu. Celem działań jest przywrócenie serwisu do życia i odtworzenie polskiej sceny gotyckiej. Chcę aby powstało miejsce w którym spotkać można nietuzinkowych ludzi, takich, których ze świecą szukać na horyzontach współczesnego świata.

Na chwilę obecną jest bardzo dużo pracy związanej z przenoszeniem serwisu, a także oczyszczeniem jego bazy danych. Konieczność przeprowadzenia porządków spowodowana jest tym, że przez ostatnie lata rejestrowało się tutaj bardzo wiele tzw. "robotów internetowych", co spowodowało znaczny rozrost bazy danych o kompletne śmieci. Niewątpliwie to trochę potrwa, dlatego jednym z pierwszych posunięć będzie uruchomienie nowego forum, tak abyśmy mogli się komunikować. Jego uruchomienie planuję na połowę lipca 2019, do tego czasu zachęcam do kontaktu ze mną wszystkich zainteresowanych chociażby samym uczestnictwem. Wszystkie dane zostały zachowane, także będziecie mieli dostęp do swoich kont, wiadomości i zdjęć.

Mile widziane są osoby ze stron takich jak:

W tym miejscu będę zamieszczał informacje o postępie prac.

Dziennik
Data Zdarzenie
2019-06-27 19:55 Zaczynają się zgłaszać pierwsze osoby zainteresowane uczestnictwem w życiu portalu.
Jednak trochę osób tutaj przychodzi, także nie krępować się i pisać! :)
2019-06-27 15:45 Wygląda na to, że prace związane z importem danych zakończyły się sukcesem.
Dane zostały pomyślnie zaimportowane do nowej bazy danych bez uszkodzeń.
Niemniej jednak będzie jeszcze prowadzona ich weryfikacja.
2019-06-27 10:36 Trwają prace związane z umożliwieniem należytego importu danych.
2019-06-26 17:18 Pojawiły się problemy związane z eksportem danych z serwera baz danych.
2019-06-26 14:02 Zakończenie przenoszenia domeny przekleci.pl
2019-06-26 13:43 Ropoczecie przenoszenia strony internetowej
2019-06-26 10:37 Rozpoczęcie przenoszenia domeny przekleci.pl
2019-06-26 10:30 Rozpoczęcie prac związanych z przenoszeniem serwisu na nowe serwery.

Kontakt: